VÄLISEESTI MUUSEUM
Hoiame oma aja lugu!

Kotkajärve Metsaülikooli 50. aastapäeva juubelnäitus avatud Tartu College'is
1. aprillist 2017-31. augustini 2017

* * *

Kotkajärve Metsaülikooli (Forest University) 50th anniversary exhibit open at
Tartu College from April 1st, 2017-August 31st, 2017MU50 KUTSE NAITUSELE


Bookmark and Share

KULTUURIPROGRAMMI TOETAJAD

   

VEMU - EESTI ÕPPETÖÖ KESKUS
310 Bloor Street West, Toronto, ON, M5S 1W4 CANADA
Registreeritud heategevusfondi number 80412 0020 RR0001