VÄLISEESTI MUUSEUM
Hoiame oma aja lugu!


Tähtaeg pikendatud!

ESTOd ja eestlus

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

ESTO chocolate


XII ESTO päevad toimuvad 2019. aastal Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseumis avatakse sel puhul teemakohane ühisnäitus, mille ettevalmistamiseks palume kõigi ESTOdest osa võtnud inimeste abi. Muuseumid huvituvad nii mälestustest kui ka fotodest, filmidest, reklaammaterjalidest, programmidest, suveniiridest, koju või sõpradele saadetud kirjadest ja postkaartidest jm materjalist.

Mälestusi aitab kirja panna vastav küsimusleht, mida on võimalik saada kas Eesti Rahva Muuseumist, Väliseesti Muuseumist (VEMU) või muuseumide kodulehtedelt (www.erm.ee/esto, vemu.ca), kuid oodatud on ka kõik teised meenutused ja muljed ESTOdest. Kirjutada võib nii eesti kui inglise keeles.

Eesti Rahva Muuseumisse saadetud materjalid jäävad edaspidi hoiule ERMi kogudesse, kus uurijad saavad neid hiljem kasutada. ERM on ka varem kogunud rahvuskaaslaste mälestusi teemadel "Põgenemine kodumaalt. Esimene aastakümme paguluses", "Väliseestlased 1955-2000", "Reisid Nõukogude Eestisse", Kirjad kaugelt", muuseumis on väliseestlaste arhiive (Eesti Vabariigi peakonsil New Yorgis, Endel Tulving, Hans Teetlaus jt), TÜ Väliseesti Uuringute Keskuse materjalid teemal "Väliseestluse roll Eesti iseseisvuse taastamisel", fotokollektsioone, välitöödel salvestatud intervjuusid, trükiseid ja esemeid. ESTO materjal oleks oluliseks täienduseks rahvuskaaslaste kultuuripärandi säilitamiseks.

VEMU arhiivikogud on suurimad väljaspool Eestit asuvad eesti-teemalised kogud, kus ka ESTOde ajalugu esindatud pisitrükiste, fotode, filmide, festivalimeenete aga ka arhiividokumentidega. Teame aga, et eestlaste kodudes on veel palju põnevat ja näituse jaoks vajalikku materjali, mida VEMU hea meelega vastu võtab. Eriti oodatud on hea kvaliteediga fotod ja filmid, samuti isiklikud mälestused ESTOdest, mida seni sihipäraselt kogutud ei ole.

Palume saata oma kaastöö ja materjalid kas Eesti Rahva Muuseumisse (Muuseumi tee 2, Tartu, Eesti, tiina.tael@erm.ee) või Väliseesti Muuseumisse (310 Bloor St. W., Toronto, ON, M5S 1W4, Kanada, piret.noorhani@vemu.ca) 10. septembriks 2018.

Küsimustikku saate vaadata ja allalaadida siit


Bookmark and Share

KULTUURIPROGRAMMI TOETAJAD

   

VEMU - EESTI ÕPPETÖÖ KESKUS
310 Bloor Street West, Toronto, ON, M5S 1W4 CANADA
Registreeritud heategevusfondi number 80412 0020 RR0001